Arendalskonferansen - en læringsarena som berører og beveger morgendagens kommuner- er betegnelsen som årets store konferansebegivenhet i Arendal benytter i markedsføringen av arrangementet. Arendalskonferansen har i 12 år vært en møteplass for kommuner som arbeider med innovasjon og nytenkning. I år som i fjor har interessen vært enorm og konferansen må stenge påmeldingen en måned før konferansen starter. Det er ikke mulig å håndtere mer enn 400 deltakere. Alle byens hoteller er fylt opp, samt to hotell i Grimstad. Vest-Agder fylkeskommune er en av samarbeidspartnerne bak konferansen.

-Mye tyder på at det er en økende interesse i kommunene for å ta fremtidsutfordringene på alvor,
Arendal kultur -og rådhus
Arendal kultur -og rådhus
sier konferansens redaktør Kjell Sjursen fra Arendal kommune. Dessuten gir det god respons å skape en noe annerledes møteplass enn vanlige konferanser. Arendalskonferansen har klart å skape en egen stemning og god delingskultur, noe som gir gode tilbakemeldinger og virkninger etter at konferansen er avsluttet.

Sjursen mener også at det er et godt signal når kommunens organisasjon KS, kommuner, fylkesmann, fylkeskommuner, departement, fem ideelle organisasjoner, InnoMed, Kunnskapssenteret og Ergoterapeutene står sammen om å sette dagsorden for fremtiden.
Les mer om konferansen her: www.arendalskonferansen.no

av admin, publisert 7. juni 2012 | Skriv ut siden