I forrige uke besøkte representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon Audnedal kommune. En engasjert ordfører Tønnes Seland tok vel i mot og opplyste at det er et sentralt mål for kommunen å øke befolkningsmengden. En strategi i dette er at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, fokuserer sterkt på å skape bolyst. Sentralt i det er å etablere attraktive tettsteder, boligområder og et opplevelses- og friluftsaktivitetstilbud som er tilgjengelig for allmenheten. Ordføreren tok med gjestene fra fylkeskommunen på en omfattende bussbefaring og presenterte flere positive resultater av samarbeidet så langt, og også nye muligheter.

Fylkeskommunen har allerede bidratt betydelig med både kompetanse og finansiering i utviklingen av friluftsområdene Sundet og Byremoparken. Disse er blitt attraktive og viktige både for
Bru over byremosanden
Bru over Byremosanden.
kommunens innbyggere og personer i nabokommunene og turister. De to områdene er nå nærmest ferdige. - Vi er veldig takknemlige for den innsatsen Vest-Agder fylkeskommune bidrar med i Audnedal. Det er mye som er bra her og det skal fylkeskommunen ha massevis av takk for, sa ordfører Seland.

Nå er neste satsing Konsmoparken. Dette området ligger i umiddelbar nærhet til Konsmo sentrum inntil elva, bebyggelsen og nær infrastrukturen som er knyttet til barnevandrersenteret. Nå skal området gis parkkarakter og tilrettelegges for allmenheten. Det skal bli muligheter for flere former for både fysisk og sosial aktivitet.

Fylkeskommunen og kommunen har også et godt og nyttig samarbeid om planlegging og tilrettelegging av boligområder med høy kvalitet og attraktiv leve- og boforhold.

SAM-utvalget på befaring på Konsmo
Ordfører Tønnes Seland orienterer om nysatsingen i Konsmoparken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer