I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Da fylkestinget drøftet rapporten i dag var det bred tilslutning til at den skal legges til grunn i det videre arbeidet for økt gjennomføring for elever og lærlinger i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har satt et ambisiøst mål om at 77 prosent av elevene fullfører og består videregående opplæring i 2015. Nå er Vest-Agder omtrent på landssnittet med 71 prosent fullført og bestått. Forholdsvis mange elever stryker eller består ikke fag.

Det vises i rapporten til at Vest-Agder har utfordringer på levekår. Videregående opplæring har en svært viktig rolle å spille i arbeidet med å forbedre levekårene i fylket, flere elever må bestå opplæringen for å kunne delta fullt og helt i arbeidslivet.

Fylkestinget ga tilslutning til at fylkeskommunen må ha et kontinuerlig trykk på utvikling av god undervisning, refleksjon og fornying. Målet er gode læringsprosesser hos elever og lærere. Alle skolene skal vurdere egen kvalitet i løpet av 2012. Arbeidet for 20 prosent flere læreplasser innen 2015 skal intensiveres for å nå målene i ny samfunnskontrakt. Et system for oppfølging av elever og lærlinger med ikke bestått eller manglende vurdering skal etableres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden