Fylkestinget besluttet i dag med 24 mot 11 stemmer å åpne for fritt skolevalg/karakterbasert inntak innen inntaksregionene, basert på den forhåndsvedtatte tilbudsstrukturen i fylkeskommunen. En slik modell vurderes i en utredning å gi elevene en økt valgfrihet, uten at det kan forutses store endringer i transportmønsteret. Dagens skolestruktur og dagens løsninger med læreplasser vil i stor grad kunne fortsette. De største endringene som kan forutses, vil være endringer knyttet til studiespesialisering i Kristiansand.

Det forelå et forslag fra fylkesutvalget om å innføre fritt skolevalg i hele Vest-Agder. Dette forslaget falt med 19 mot 16 stemmer.

Vest-Agder er i dag inndelt i fire inntaksregioner. Kristiansandsregionen med skolene: Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter, Søgne videregående skole, Tangen videregående skole og Vågsbygd videregående skole. Venneslaregionen med Vennesla videregående skole. Lindesnesregionen med skolene: Mandal videregående skole og Byremo videregående skole. Listerregionen med Lister videregående skole med avdelingene: Eilert Sundt, Flekkefjord, Kvinesdal, Lista, og Lyngdal samt Sirdal videregående skole.

Fylkestinget besluttet for øvrig å gi elever som fullfører og består Vg2 innen studiespesialiserende programområde fortrinnsrett ved søking til Vg3 på egen skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2012 | Skriv ut siden