Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune ikke overtar veglys fra kommunene. Fylkeskommunen beholder eieransvar og drifter veglys på nye fylkesveger. Nye veglys som er satt opp etter 2010 eller som bygges senere eies og driftes av Vest-Agder fylkeskommune. Kommunene i Vest-Agder kan også gis tillatelse til å bygge veglys langs fylkesveg, forutsatt at dette blir godkjent som et trafikksikkerhetstiltak, og er i henhold til Statens vegvesen vegnormaler. Etter ferdigstillelse skal et veglysanlegg godkjennes før en eventuell overdragelse av eierskap til fylkeskommunen.

I Vest-Agder er situasjonen svært sammensatt når det gjelder etablering og drift av veglys langs fylkesvegene. Langs riksvegene er veglys et statlig ansvar, men det er ikke samme enhetlige praksis langs fylkesvegnettet. Ved gammel fylkesveg er de fleste veglysene et kommunalt ansvar, mens det langs ny fylkesveg er et fylkeskommunalt ansvar etter forvaltningsreformen som ble gjennomført fra 1. januar 2010. I Handlingsprogrammet for fylkesveger i Vest-Agder for perioden 2010-2013 går fylkeskommunen inn for å utrede konsekvenser med en eventuell overtakelse først av kommunale veglysanlegg.

av admin, publisert 27. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer