Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Den sentrale gruppa for kystleder inviterer til konferanse om friluftsliv og kulturminner 30. og 31. august. Konferansen finner sted i Fredrikstad og på Hvaler. Konferansens formål er å presentere utfordringer og løsninger samt gode eksempler knyttet til friluftsliv, opplevelser og bruk av kulturminner langs kysten. Fylkesordfører Terje Damman er invitert til konferansen for å ta for seg temaet "Betydningen av politisk engasjement i friluftslivs- og kulturminnearbeidet".

Målet med konferansen er å synliggjøre og forsterke synergieffektene mellom friluftsliv og kulturminne-arbeid. Konferansen presenterer opplevelser, gode eksempler og utfordringer knyttet til friluftsliv og kulturminner langs kysten. Et viktig tema dreier seg om hvordan en tar i bruk bygninger og anlegg til nye formål som kommer allmennheten til gode.

Også daglig leder Per Svein Holte i Midt-Agder Friluftsråd skal bidra fra talerstolen på konferansen.
Mer informasjon og påmelding finner du her.
Programmet kan leses her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2012 | Skriv ut siden