Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten onsdag ble det uttrykt tilfredshet med hovedkonklusjonen om opprettholdelse av stasjoner for alle kommuner i Vest-Agder. Det ble pekt på at nødvendige midler må settes av i planperioden for å sikre framdrift i arbeidet. Ifølge rapporten oppgis det at Breland stasjon iMarnardal har 2200 av- og påstigninger per år. Dispensasjon fra krav til plattformforlengelse utløper ved årsslutt 2019. Utbedringskostnadene på Breland er anslått til 13 millioner kroner og stasjonen foreslås nedlagt i 2019. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget ber om at det vurderes utvidet dispensasjon med alternative løsninger på Breland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer