Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten onsdag ble det uttrykt tilfredshet med hovedkonklusjonen om opprettholdelse av stasjoner for alle kommuner i Vest-Agder. Det ble pekt på at nødvendige midler må settes av i planperioden for å sikre framdrift i arbeidet. Ifølge rapporten oppgis det at Breland stasjon iMarnardal har 2200 av- og påstigninger per år. Dispensasjon fra krav til plattformforlengelse utløper ved årsslutt 2019. Utbedringskostnadene på Breland er anslått til 13 millioner kroner og stasjonen foreslås nedlagt i 2019. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget ber om at det vurderes utvidet dispensasjon med alternative løsninger på Breland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer