Målet er å bli en foregangsregion innen likestillingsintegrering, og gjøre dette til en fast del av fylkeskommunenes virksomhet og regionale utviklingsarbeid. Det er klargjort at det er behov for en prosjektleder i full stilling i tre år for å sikre fokus og framdrift i et slikt prosjekt. Prosjektlederen tilsettes i en av fylkeskommunene, og skal arbeide tett sammen med fagmiljøet ved "Senter for likestilling" på Universitetet i Agder. 
Videreføringen av tiårssatsingen skal evalueres og vurderes på nytt etter tre år. Når "Likestilling som regional kraft" er fullført, er det et mål at tiårssatsingen videreføres som en del av den ordinære driften i fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2012 | Skriv ut siden