Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av belønningsmidler til Kristiansandsregionen i år. Det gjelder et årsbeløp på 60 millioner kroner. Departementet har i et brev til regionen gitt utrykk for at ”Hvis restriktive tiltak i henhold til avtalens innhold og intensjon blir vedtatt lokalt i løpet av kort tid, vil vi vurdere en utbetaling av midler på nytt.” Fylkesutvalget behandlet saken i går og tok til orientering at bystyret i Kristiansand nå har besluttet at det snarest skal fremmes en sak med forslag til ny bompengesøknad og at det aksepteres at tidsdifferensierte bompengesatser innføres. Fylkespolitikerne har tidligere akseptert en slik løsning.

I bystyret vedtak, som fylkesutvalget tok til orientering, fremgår det også at bompengesøknaden skal inneholde forslag til nivå og innretning. Det forutsettes at avgiften i rushtiden ikke overstiger gjeldende maksimalsats. Det skal videre tas initiativ til dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare videre prosess for bompengesøknaden og utbetaling av belønningsmidler for 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer