Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av belønningsmidler til Kristiansandsregionen i år. Det gjelder et årsbeløp på 60 millioner kroner. Departementet har i et brev til regionen gitt utrykk for at ”Hvis restriktive tiltak i henhold til avtalens innhold og intensjon blir vedtatt lokalt i løpet av kort tid, vil vi vurdere en utbetaling av midler på nytt.” Fylkesutvalget behandlet saken i går og tok til orientering at bystyret i Kristiansand nå har besluttet at det snarest skal fremmes en sak med forslag til ny bompengesøknad og at det aksepteres at tidsdifferensierte bompengesatser innføres. Fylkespolitikerne har tidligere akseptert en slik løsning.

I bystyret vedtak, som fylkesutvalget tok til orientering, fremgår det også at bompengesøknaden skal inneholde forslag til nivå og innretning. Det forutsettes at avgiften i rushtiden ikke overstiger gjeldende maksimalsats. Det skal videre tas initiativ til dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare videre prosess for bompengesøknaden og utbetaling av belønningsmidler for 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer