Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var nylig innleder på et møte i Trondheim i Europapolitisk forum hvor han tok for seg temaet samhandling mellom kommune, fylkeskommune, stat og europeiske organisasjoner. -Jeg har tro på at det på ulike måter er mulig å forsterke samhandlingen både innenfor og mellom forvaltningsnivåene når det gjelder norske aktørers deltakelse i europeiske organisasjoner, og på den måten øke den samlede gjennomslagskraften for norske interesser overfor EU og medlemsstatene, sa han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden