Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om endringer av reglementet for skyss til grunnskolen i Vest-Agder. Den største endringen er at det i reglementet er tatt inn et nytt avsnitt hvor det klargjøres at elever som har plass i skolefritidsordningen, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Retten gjelder ikke skyss i skoleferiene. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.  Det endrede reglementet gjøres gjeldende fra 1. august.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer