Bedre koordinering av norsk deltagelse i europeiske organisasjoner

Flere av medlemmene pekte på at den norske deltakelsen i europeiske organisasjoner og nettverk kan brukes mer systematisk til å fremme norske interesser overfor Europa. Norske politikere og tjenestemenn har fremtredende roller som presidenter, visepresidenter, sekretariatsledere og rådgivere i ulike europeiske organisasjoner. Det ligger et potensial i å se den norske deltakelsen i disse organisasjonene mer i sammenheng, for bedre å utnytte tematiske synergier og norske verv.

- Vi bør drøfte hvordan en slik samordning kan gjennomføres i praksis, sa fylkesvaraordfører

Thore Westermoen
Thore Westermoen.
Thore Westermoen, Vest-Agder fylkeskommune. Han foreslo å opprette en norsk koordineringsplattform for deltakelse i europeiske organisasjoner, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i sitt nyhetsbrev for juni.

Ny stortingsmelding om europapolitikken

Statssekretær Gry Larsen, Utenriksdepartementet, orienterte om at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om europapolitikken høsten 2012. Den vil bygge videre på NOU 2012:2 Innenfor og utenfor - Norges avtaler med EU. Melding skal drøfte hvordan vi kan utnytte handlingsrommet for å ivareta norske interesser.

Thore Westermoens innlegg på Europapolitisk forum 31. mai 2012

KS’ høringssvar til NOU 2012:2 Innenfor og utenfor – Norges avtaler med EU


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2012 | Skriv ut siden