Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger, har plikt til å tilby introduksjonsprogram. Norskopplæring er det viktigste tiltaket i introduksjonsprogrammet Programløpet er normalt på full tid i inntil to år, men kan utvides til inntil tre år.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2012 | Skriv ut siden