Mandal er den byen på Sørlandet som har mest bevaringsverdig trehusbebyggelse. Kommunen har, etter fylkeskommunens vurdering, et godt grep om sikring og utvikling av denne. Ved å tilføre kompetanse og myndighet, er hensikten å gjøre byen enda bedre i stand til å fatte gode beslutninger i byggesaker, noe som reduserer behovet for fylkeskommunen til å gå inn i enkeltsaker.

Fylkeskommunen har gjennomført parallelle ordninger i Flekkefjord i forbindelse med opprettelsen av "Hollenderbyen internasjonale byggeskikksenter" og for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad i prosjektet "Felles planressurs". Beslutninger flyttes fra fylkeshuset til kommunehuset.

Stillingen tenkes fysisk plassert i Mandal, enten i kontorfellesskap med kommunalt ansatte, eller med kontor i Andorsengården. Byantikvaren i Mandal vil, etter behov og ut fra kapasitet, også kunne bistår andre kommuner i Lindesnesregionen i spesielle utbyggingssaker. Dette avgjør fylkeskonservatoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer