Mandal er den byen på Sørlandet som har mest bevaringsverdig trehusbebyggelse. Kommunen har, etter fylkeskommunens vurdering, et godt grep om sikring og utvikling av denne. Ved å tilføre kompetanse og myndighet, er hensikten å gjøre byen enda bedre i stand til å fatte gode beslutninger i byggesaker, noe som reduserer behovet for fylkeskommunen til å gå inn i enkeltsaker.

Fylkeskommunen har gjennomført parallelle ordninger i Flekkefjord i forbindelse med opprettelsen av "Hollenderbyen internasjonale byggeskikksenter" og for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad i prosjektet "Felles planressurs". Beslutninger flyttes fra fylkeshuset til kommunehuset.

Stillingen tenkes fysisk plassert i Mandal, enten i kontorfellesskap med kommunalt ansatte, eller med kontor i Andorsengården. Byantikvaren i Mandal vil, etter behov og ut fra kapasitet, også kunne bistår andre kommuner i Lindesnesregionen i spesielle utbyggingssaker. Dette avgjør fylkeskonservatoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer