-Det er en krevende og spennende lederutfordring jeg går til, sier Terje Andersen (54), da det i dag ble kjent at han begynner som ny fylkestannhelsesjef i Vest-Agder. Fylkestannhelsesjef skal leder, effektivisere og utvikle den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for det offentlige tannhelsetilbudet som gis til bl.a. barn, ungdom og eldre i vårt fylke. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder er organisert som egen driftsenhet med klinikker i de fleste kommuner i fylket. Klinikkene ledes av klinikkledere

av Cheryl Macdonald, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden