I går var det stort åpningsarrangement da Telemarks fylkesordfører Terje Riis-Johansen, sammen med statsminister Jens Stoltenberg, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og toppene i Telemark og Vestfold, åpnet en ny 11 kilometer lang E-18 trase mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Under åpningsarrangementet unnlot imidlertid ikke Riis-Johansen å minne de fremmøtte om viktigheten av Sørvestbaneprosjektet. - Vi har store forventninger til Norges beste jernbaneprosjekt: sammenknytningen av Vestfold- og Sørlandsbanen, sa Riis-Johansen.

-En utbygging av intercity-trianglet står også høyt på fylkeskommunens ønskeliste for samferdselsprioriteringer. Bedre fremkommelighet til og i fylket vil styrke arbeidsmarkedet. Vi vet at dette skaper regional utvikling, fremhevet han.
Meltveit Kleppa lovet at utbyggingen av E18 skal fortsette. For øvrig var prislappen for den 11 kilometer lange nye E-18-strekningen to milliarder kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden