Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal øke utviklingstilskuddet sitt til Lister Nyskaping AS for 2012 med 300.000. Det vil dermed komme opp i 1,9 millioner kroner. Fra og med 2013 skal det årlige utviklingstilskuddet økes med ytterligere 300.000 kroner til 2,2 millioner kroner Lister Nyskaping AS. Virksomheten ble etablert som Listerregionens næringshage i 2009. Selskapet skal være tilrettelegger for å skape aktive, utviklende og pulserende næringsmiljøer i Listerregionen. Formålet er å være et knutepunkt for regional næringsutvikling med vekt på nyskaping i forbindelse med nyetableringer, knoppskytinger fra og omstillinger i eksisterende bedrifter.

Selskapet samlet ressursene fra og erstattet tre tidligere næringshager - Lygna, Signaler og Sørlandet Industrisenter. Selskapet eies av Vest-Agder fylkeskommune alle kommunene i Listerregionen, SIVA og det regionale næringslivet, som har over 50 prosent av aksjene. Selskapet har et profesjonelt styre, som er rekruttert fra de største til små og mellomstore bedriftene i regionen. Hittil har Lister Nyskaping AS hatt en fin utvikling, som har innfridd forventninger til resultat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2012 | Skriv ut siden

I prosjektet blir det fokus på miljøvennlig og innovasjonspreget trebyggeri, energibruk, nyskapende trearkitektur og utvikling av regionale kompetansemiljøer. Videre skal ”Agder Wood” stimulere til trebygg som gir bedre verdikjedeutvikling i bransjen. De konkrete aktivitetene i selve prosjektet er informasjon, kompetanseutvikling, nettverksbygging samt å legge til rette for mulige forsknings- og utviklingsprosjekter.
Gjennom felles frokostmøter og kompetanseløft sammen med Framtidens Byer Kristiansand kommune og Husbanken settes det fokus på energibruk og klimavennlig materialbruk i noen byggeprosjekter.

Et av hovedmålene til Agder Wood er å bidra til realisering av gode forbildeprosjekter av moderne og energisparende hus i tre etter passivhus-standarden. Agder Wood vil samarbeide tett med bedrifter, utbyggere som har gode prosjekter innenfor tankegangen i prosjektet. Tanken er at en skal spille på lag med aktuelle utbyggere, arkitekter og produsenter med formål å bygge forbildeprosjekter innen klimaeffektive og miljøvennlige bygg i tre.

Kilde. Fylkesmannen i Vest-Agder