Sju nye næringsklynger har nå fått status som Arenaprosjekt i. Blant disse er Arena Digin - en IKT- klynge som har sitt tyngdepunkt i Agder og består av nærmere 70 små og noen store bedrifter. De dekker alle områder innenfor IKT, og de er derfor i stand til å levere tilnærmet alt av IKT produkter og tjenester. Vest-Agder fylkeskommune er et av medlemmene og også to videregående skoler: Kvadraturen i Kristiansand og Vennesla er med. -Nå får vi valuta for det intense arbeidet vi har drevet med de siste par årene, sier daglig leder i Digin Harald Berntsen.

De sju regionale klyngene som nå er blitt Arenaprosjekter ses på som svært lovende. De vil bidra til å utvikle et moderne og konkurransekraftig norsk næringsliv. Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. -De tre neste årene vil kreve mye av oss, bedriftenes samarbeidsevner og vilje vil settes på prøve og vi vil slite mellom å prioritere ”business” og Arenaarbeid. Skal vi lykkes må alle bidra og vi må klare å utvikle en samarbeidsånd som setter spor etter seg. Dette skal vi klare. Nå ser vi frem til å jobbe for å virkeliggjøre visjonene og målene for prosjektet, sier Harald Berntsen.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
- Alle regioner i Norge trenger sterke næringsmiljø med vekstkraftige bedrifter i framtida. Det må legges til rette for nyskapning og innovasjon i alle næringer. Regjeringen vil derfor styrke arbeidet med å få fram sterke regionale næringsklynger, ikke minst innenfor nye næringer. De sju nye Arena-prosjektene er spennende og nyskapende klynger, og de har et stort potensiale for vekst og utvikling. Det er også gledelig at det er en god regional spredning av de nye prosjektene, sier statssekretær Anne Beathe Tvinnereim i Kommunal- og regionaldepartementet.

Finansiell og faglig støtte
Den statlige finansieringsrammen for Arena-programmet er 37 millioner kroner for 2012. Hver klynge kan motta 1,5 – 2,5 millioner kroner i årlig støtte. Arenaprogrammet tilbyr både finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljø. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA, med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.
Digin banner kopi

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2012 | Skriv ut siden