Det er inngått samarbeid med Agderwood, som gir rådgiverstøtte i de ulike fasene i prosjektet. Det er også innvilget 100 000 kroner i utredningsstøtte fra Enova til dette formålet. Foreløpige analyser tyder på at et av byggene er godt tilrettelagt for passivhus-standard, og det vil i anbudspapirene bli beskrevet opsjonsposter som ivaretar denne standarden. Parallelt vil det bli søkt Enova om investeringsstøtte til bygningstekniske løsninger som ivaretar krav til denne standarden på et nybygg, samt en høyere energistandard for den øvrige bygningsmassen som skal ombygges.

I tillegg er det etablert et energisamarbeid med Mandal kommune. Kommunen har overkapasitet på om lag 300 kW i sitt siste prosjekt med energibrønner, noe som vil dekke deler av energibehovet til skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2012 | Skriv ut siden