Prosjektet Ny GIV er midtveis i prosjektperioden.  Sentrale aktører i prosjektet har denne uken vært samlet i Oslo. Samlingen er en arena for utveksling av erfaringer med prosjektet så langt, samt for å legge opp planene og stimulere til videre innsats. Ny Giv er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående utdanning. Prosjektet ble lansert i 2010. Samlingen i Oslo er rettet mot prosjektledere fra tre av prosjektene i Ny GIV: Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Statistikkprosjektet. Prosjektlederne representerer fylkeskommuner og Nav. Fylkesutdanningssjefene er også invitert til samlingen. På bildet: Sheila Vaage Benestad, prosjektleder i Ny Giv i Vest-Agder, sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

-Når vi nå skal fornye ungdomstrinnet, så skal vi ta med oss de beste erfaringene fra Ny GIV, både når det gjelder hvordan vi skal gjennomføre tiltak, og innholdet i dem. Det handler om tidlig innsats og tett oppfølging av alle. Både for gjennomføring og for størst mulig læringsutbytte i hele skoleløpet og i høyere utdanning, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen innledningsvis.
Antallet "ukjente" mer enn halvert
En del ungdommer som dropper ut av videregående opplæring og som hverken er registrert i arbeid, arbeidsmarkedstiltak eller utdanning, registreres med status "ukjent". For en bedre oppfølgning av ungdommene er det nødvendig å få antallet ukjente til det minimale. -
Fylkeskommunenes rapportering for status i oppfølgingstjenesten har i en årrekke vist at antallet ungdommer i kategorien ukjente, har vært veldig stort – omkring 10 000 ukjente. Men ved siste innrapportering i februar var antallet ukjente mer enn halvert til under 4000. Det er en god start. Og signaler vi mottar fra oppfølgingstjenester peker i retning av enda bedre tall nå i juni, sier Halvorsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden