Fylkestinget viser videre til at det er viktig å avklare kryssingsmønster for å sikre nødvendige tiltak for av- og påstigning i begge retninger. Jernbaneverket bes om å ta høyde for finansiering og gjennomføring av nødvendige tiltak på Snartemo i 2013 som følge av NSBs forslag til ny rutemodell for Sørlandsbanen fra desember 2013.

Rapporten kan lastes ned fra Jernbaneverkets nettside: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden