Turid Holen er konstituert som arkivsjef/daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) fra og med 1. august. Hun skal lede institusjonen som har fem fast ansatte i tillegg til flere personer i engasjement, og som holder til ved Arkivsenter sør i Kristiansand. Holen kommer fra stillingen som rådgiver ved IKAVA, der hun har vært ansatt siden 2005. Hun fyller stillingen etter Kjetil Reithaug som har fått permisjon for å gå til stillingen som statsarkivar ved Statsarkivet i Kristiansand.

Reithaug har vært arkivsjef ved IKAVA siden 1999 og har bygget opp IKAVA fra å være et

Kjetil Reithaug
Kjetil Reithaug.
rådgivningsorgan med to ansatte, til også å være en regional kulturinstitusjon med ansvar for kommunenes eldre og avsluttede arkiver.

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. IKAVA arbeider for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. IKAVA driver en felles depotløsning for alle kommunene i Vest-Agder, inkludert fylkeskommunen, for eldre og avsluttede arkiver.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2012 | Skriv ut siden