Økningen i skatteinnbetalingene vedvarer. Ved utgangen av mai var det betalt inn 407,9 milliarder kroner i skatt i Norge, melder Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer en økning på 31,4 milliarder kroner, eller 8,3 prosent, fra samme tid i fjor. Vest-Agder er det fylket i landet som opplevde størst økning i forhold til i fjor. Prosentvis økning i Vest-Agder var på hele 17,9 prosent, med -  andre ord nesten dobbelt så høy økning som gjennomsnittet på landsbasis. I løpet av perioden i år kom det i fylket inn 12,77 milliarder kroner mot 10,83 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden