Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. – Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder Knut Brautaset. Utlysningen på 26 millioner kroner for 2012 er mer enn en fordobling av fjorårets utlysning fra RFF. Det er bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige organisasjoner på Agder som kan søke fondet om støtte til forskningsprosjekter. Styrelederen i RFF Agder er tydelig på hva som er målsettingen med midlene: – Agder ligger sammen med Hedmark og Oppland helt på bunn når det gjelder forskningsaktivitet i Norge, sier Brautaset.

Det finnes heller ingen nasjonale forskningssentre lokalisert til Agder. Dette er noe fylkestingene harRegionale-forskningsfond bedt det regionale forskningsfondet jobbe mot.

-For å bidra til at Agder på sikt kan få et nasjonalt forskningssenter til regionen, må vi jobbe for å få fram tunge kompetansemiljøer. Derfor vil flere utlysninger denne gangen rette seg mot noen av våre fremste forskningsmiljøer og næringsklynger, sier styrelederen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden