Øresund-Kategatt-Skagerak-prosjektet Scand Tick skal bruke 14,9 millioner norske kroner på å forske på flått. Pengene skal gå til å utvikle et kunnskapsnettverk og å styrke samarbeidet om flått og flåttbårne sykdommer i regionen. Sørlandet Sykehus Kristiansand er norsk prosjekteier og skal blant annet samarbeide med Folkehelseinstituttet i Oslo, Sahlgrenska Universitetssjukehus i Gøteborg, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping og Rigshospitalet i København. Ekspertise ved Universitetet i Agder deltar også i prosjektet. Sørlandet Europakontor vil stå for prosjektadministrasjonen.

Flått og flåttbårne sykdommer er et stadig voksende problem i ØKS-regionen. I de senere årene har det vært en kraftig økning i antall flått i regionen som en effekt av klimaendringer, som igjen har bidratt til et stadig økende antall sykdomstilfeller. Et anslag viser at over 40 000 mennesker ble syke i 2011 bare i denne regionen.
Ulike system
Systemene for behandling og registrering er ufullstendig og forskjellig mellom landene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne. Det er også antatt å ha vært en underrapportering av antall sykdomstilfeller. De viktigste flåttbårne sykdommene er borelia og flåttbåren encefalitt (Tick Borne Encefalitt - TBE). TBE er den mest alvorlige såkalt tick-overførte infeksjonen i regionen, og det pleier å skje noen få dødsfall per år. Det finnes ingen effektiv kur, men det er utviklet en effektiv vaksine mot TBE. Strategier for vaksinasjonsanbefalinger mangler imidlertid, eller er ufullstendig.
Nettverk for kunnskap
Scand Tick ønsker derfor å etablere et nettverk for kunnskap og samarbeid for å håndtere spørsmål om flått og flåttbårne sykdommer. Prosjektet skal utvikle felles tilnærminger og strategier, og styrke de felles strukturene i ØKS-regionen for å løse de problemene som utgjøres av den økende forekomsten og utbredelsen av flåttbårne infeksjoner. Prosjektet skal skape felles retningslinjer for rapportering, diagnostikk, behandling og vaksinering for flåttbårne sykdommer i regionen, og vil også utvikle informasjonsstrukturer som skal nå ut til allmennhet og til helsepersonell. Prosjektet er også første steg i å bygge nettverk mot andre deler av Europa.
kilde: intereg.no

av admin, publisert 29. juni 2012 | Skriv ut siden