Fylkesvegen ved Rypelia er nå i dårlig forfatning. Her skal det bygges en ny veg på 1050 meter med asfaltbredde på 6 meter. I tillegg skal det anlegges en gruset gang- og sykkelveg gjennom gården Aurebekk. Denne gang- og sykkelvegen skal vedlikeholdes og brøytes av beboerne på Aurebekk gård. Der denne sykkelvegen slutter mot Kulia, skal det lages en skiløype med en bredde på 3 meter over en lengde på 280 meter. Disse arbeidene skal være ferdig i juni neste år.
Fylkesvegen kan i anleggsperioden bli stengt i om lag tre måneder. Omkjøring vil da bli skiltet, og anleggsområdet blir sperret for all trafikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer