Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter kan kuttes med flere år gjennom forpliktende samarbeid mellom stat og kommuner, viser en rapport Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon KS. Kommuner og fylkeskommuner har sterke interesser i å få gjennomført viktige samferdselsprosjekter innenfor de overordnede rammene som staten har fastsatt. Derfor er det viktig få dokumentert at reell og tidlig involvering av i planleggingen av store prosjekter vil redusere samlet tidsbruk, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Asplan Viak peker på at det kan være konflikter mellom ulike statlige interesser og lokale hensyn som fører til økt tidsbruk. En bedre forankring av planoppgavene vil kunne få ned tidsbruken også i slike tilfeller.

Viktige tiltak for å sikre dette, er:-at bruken av statlige "konseptvalgutredninger" begrenses til prosjekter med reelle valg av ulike transportløsninger.
-at staten inviterer berørte kommuner og fylkeskommuner med i et gjensidig forpliktende samarbeid om slike utredninger.
-at overordnede forutsetninger for planleggingen er klargjort fra starten av fra statlig hold.
-at både planlegging og prosjektgjennomføring er mest mulig forutsigbar, bl.a. gjennom tidsfrister og avklart finansiering.

- Rapporten viser at det er fullt mulig å redusere tidsbruken vesentlig på store samferdselsprosjekter uten å overkjøre lokaldemokratiet. Jeg kan forsikre om at ingen er mer interessert i raskere utbygging enn kommuner og fylkeskommuner, sier Helge Eide.

Last ned rapporten

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)