Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, trygdekontor og andre offentlige kontor (minside) - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.

Prosjektet støtter samtidig opp om fylkesplanene og Sørlandet sin ambisjon om å utvikle seg til en sterk IKT-region.

Mål for DDA

  • De samarbeidende kommunene skal ha de beste bredbåndstilbud i landet
  • Gode bredbåndstilbud skal stimulere bolyst, og gi grunnlag for økt verdiskaping og vekst i Agder
  • God infrastruktur skal stimulere samarbeid og utvikling av spisskompetanse i Agder
  • Agder skal ha mobildekning langs trafikkerte veier og der folk bor

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden