Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune og Nationalmuseet i København skal arrangere en workshop i Kristiansand den 22. oktober. I den sammenheng har Vest-Agder-museet blitt bedt om å være lokaliseringsområdet til den praktiske biten i workshopen. Det blir en samling ledet av Niels Bonde fra Nationalmuseet i København. Dendrokronologi er en dateringsmåte der en på grunnlag av en grunnkurve kan bestemme fellingstidspunktet for et tre. På den måten kan en med rimelig sikkerhet vite når for eksempel et hus er bygd.

Grunnlaget for metoden er at treets vekst - høyde og variasjoner - avhenger av klimaet. Enkelt sagt så vil tre av samme art i samme geografiske område vokse og utvikle seg tilnærmelsesvis likt. Dette betyr at treet normalt vil danne en bred årring i en god vekstsesong og en smal årring i en dårlig. Ved å sammenstille årringsmønstre fra levende trær med mønster fra gammelt tømmer funnet i bygninger er det mulig å utarbeide lange sammenhengende åringsmønstre eller kurver over årringsvariasjonene i et område som går flere hundre år tilbake i tid, i noen tilfeller flere tusen år. En slik kurve kalles en grunnkurve og er "verktøyet" som brukes for å tidfeste årstallet for trefellingen.
En kan lese mer om dette her

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2012 | Skriv ut siden