Etterspørselen etter utviklingsmidler fra Trebasert innovasjonsprogram er "all time high" melder Landbruksdepartementet. Hittil i 2012 er over 80 prosent av rammen på rundt 43 millioner kroner benyttet. Dette er et svar på høyt politisk fokus og stor endringsvilje i byggenæringen. - Det er gledelig at etterspørselen etter midler til utvikling av nye byggløsninger i tre er stor. Norge har utviklet høy kompetanse på treteknologi og ligger på flere områder fremst i verden, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). I omtalen av saken benytter departementet Kilden i Kristiansand som eksempel på satsingen på tre som byggemateriale.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden