Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte millioner kroner til ny gangbro over elva i Flekkefjord. Flekkefjord kommune har gjennomført en plan- og designkonkurranse for utforming av broa hvor fem arkitektfirmaer sendte inn prosjektforslag. Løsningen som er valgt har tittelen "Balanse". I en samarbeidsavtale, som fylkeskommunen inngikk med Flekkefjord i september 2007, ble det lagt opp til at fylkeskommunen vil bidra til bygging av gangbro over elva ved Verven for å avlaste riksvei 44 for trafikk og øke tilgjengeligheten til handels og kontorvirksomheten øst for elva. Alternativ bruk av riksveimidler vil bli vurdert som del av finansieringen.

Fra fylkeskommunens side vurderes bygging av gangbroa som avgjørende viktig for fremtidig utvikling av Flekkefjord sentrum. Det er et fremtidsrettet prosjekt. Gangbroa øker tilgjengeligheten og attraktiviteten i bysenteret i tillegg til at den tilrettelegger for økt gang og sykkeltrafikk.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer