Oljefri er et nasjonalt program i regi av Naturvernforbundet for utfasing av oljefyring. Oljefri ble lansert som et pilotprosjekt i 2008 og er nå etablert i kommunene Bergen, Oslo, Fjell og Asker, samt Hordaland og Akershus fylkeskommuner. I løpet av 2012 vil Naturvernforbundet lansere Oljefri i Kristiansand og Trondheim. Så står altså Aust- og Vest-Agder for tur. Det skriver Klimapartnere, som støtter og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder. Her er begge fylkeskommunene medlem, sammen med en rekke kommuner og bedrifter.

Oljefri er bygget rundt nettsiden oljefri.no, som henvender seg til husholdninger, borettslag og bedrifter med opplysninger om energieffektive og klimavennlige oppvarmingsløsninger. Nettsiden legger til rette for kontakt med lokale kvalitetssikrede tilbydere. Den skal gjøre veien fra kunnskap til handling kortere. Det gjennomføres kampanjeaktiviteter for å stimulere bruken av nettsiden og motivere til gjennomføring av tiltak. Oljefri -prosjektet har hittil hatt storby-fokus. I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og ”Lister klima og miljø” skal det utvikles metodikk for effektiv innsats i mindre kommuner.

Oljefri er i Klimameldingen løftet fram som et eksempel på gode eksisterende klimatiltak og Stortingets klimaforlik 7.juni 2012 inneholder følgende formulering om oljefyring: Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene. Stortingets har gitt tydelige signal om utfasing av oljefyring ved hjelp av tilskuddsordninger og lovforbud.

I Regionplan Agder 2020 nevnes blant annet energieffektivisering i offentlige bygg og arbeid for overgang til klimavennlig oppvarming gjennom økt bruk av alternative energikilder som et viktig klimatiltak.

av Cheryl Macdonald, publisert 8. august 2012 | Skriv ut siden