Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Hensikten er at en slik toårskontrakt vil gjøre kontraktene mer attraktive for flere entreprenører slik at flere ønsker å være med i konkurransen. Dette vil ventelig bidra til lavere pris på asfaltarbeidet. Det legges opp til at det er en mobil oppstilling av asfaltproduksjonen. Dette gir en miljøgevinst, i form av lavere utslipp fra transporten, ved at det brukes lokale steinmaterialer og det vil være færre kjørte kilometer med transport av asfaltleveranser. Det medfører igjen lavere transportkostnader.

Ordningen med toårskontrakt omfatter kommunene Hægebostad, Audnedal, Åseral og deler av Kvinesdal og Lyngdal.

I årene 2013 – 2015 er det lagt opp til å bruke 69 millioner kroner årlig til reasfaltering og forarbeid, 60 millioner til reasfaltering og 9 millioner til forarbeid. Med forarbeid menes tiltak man gjør i forkant av asfalteringen; dreneringsarbeid, masseutskifting, kantforsterkning og justering av fender/autovern. Det er en stor fordel at slike arbeider blir utført året før selve dekketiltaket blir utført.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer