Kristiansand Havn har tatt initiativ til en varestrømsanalyse for alt gods som går via Kristiansand. Formålet med analysen er å kartlegge dagens godsstrømmer som kommer med ferge og containerskip fra kontinentet til Kristiansand. For å oppnå dette må man kartfeste godsets opprinnelsessted på kontinentet, samt bestemmelsessted i Norge. I en henvendelse til fylkeskommunen skriver Kristiansand Havn at hele regionen vil kunne ha nytte av at havnens rolle styrkes, og derfor henvender havnen seg til fylkeskommunen med spørsmål om økonomisk støtte til prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte initiativet med 150 000 kroner.

Kristiansand er en viktig transitthavn for hele Sør-Norge, og forholdene ligger til rette for en ytterligere vekst.

Kunnskapen om dagens godsstrømmer skal brukes til å vurdere potensialet for å få:
• mer gods via Kristiansand havn
• mer gods på jernbane fra Kristiansand mot Stavanger og mot Oslo
• mer sjøbasert gods til Norge

Det er behov for bedre kunnskap om godsstrømmene for at man skal kunne utnytte et fremtidig potensiale. En varestrømsanalyse kan gi svar på hvilke korridorer som må styrkes, og hvilke løsninger for omlasting som vil bli sentrale på sikt. Godsstrømmene i begge retninger kartlegges. Fra før finnes det statistikk på totale godsmengder som går via Kristiansand havn, men lite oppdatert kunnskap om hvordan strømmene fordeler seg i Norge.

Havnens ønske for kartleggingen er at materialet skal bli fremstilt på en objektiv måte. På den måten kan analysen bli et nyttig kunnskapsgrunnlag, som også fylkeskommunen kan bruke i ulike sammenhenger der Kristiansands rolle som transitthavn blir diskutert.

Kristiansand havn har engasjert Asplan Viak som ekstern konsulent til å utføre kartleggingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer