Kommunen oppfordres til å regulere inn en hensiktsmessig løsning for "myke trafikanter" langs fylkesvei 42. Kommunen inviteres til samarbeid for å finne en god løsning.

Hovedutvalget mener det er svært positivt at det planlegges en turvei langs vannet Lygne. Traseen gjennom området som er satt av til eksisterende turistformål er ikke sikret for allmennheten. Det tas derfor forbehold om at en innsigelse kan bli reist dersom detaljreguleringen av området ikke ivaretar allmenn ferdsel langs Lygne. Fylkeskommunen vil bidra til å gjennomføre turveien gjennom spillemidler.

Hovedutvalget signaliserer ytterligere et par mulige innsigelser knyttet til et boligfelt som har fått en planavgrensning som delvis befinner seg innenfor 100 metersbeltet mot strandlinjen og disponering av et statlig sikret friluftsområde på Kyrkjeodden som er satt av til tjenesteformål. Disse innsigelsene anser hovedutvalget at Hægebostad kommune selv kan kunne foreta opprettinger av i kommunedelplanen eller at en kan finne løsninger gjennom en dialog med fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer