Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn hadde sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte i dag. Han ville ha utvalget til å ta opp om det bør tillates å etablere skilt ved E-39 som informerer om veien til Utsikten Hotell og om tilbudene der? Hovedutvalget besluttet med sju mot fire stemmer at hovedutvalget skal anmode Statens Vegvesen region Sør om å ta en ny dialog med ledelsen på Utsikten Hotell i Kvinesdal, med sikte på å finne frem til en løsning slik at trafikanter på E-39 får informasjon om veien til Utsikten Hotell og om tilbudene der.

Samferdselssjef Vidar Ose tok i møtet til orde for om det vil være en mulighet at fylkeskommunene i landet tar opp skiltingsregelverket langs veiene med sentrale myndigheter for å unngå slike problemer som skiltsaken i Kvinesdal representerer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden