Sørlandets Europakontor holder i samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Pedagogisk Senter et informasjonsmøte5. september i Kristiansand om mulighetene i EUs utdanningsprogram. Hensikten med møtet er å informere om mulighetene for skolers deltakelse i EUs utdanningsprogram. EUs utdanningsprogram skal bidra til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom skoler i Europa. Programmet omfatter alle nivåer i utdanningssystemet: Barnehage, grunnutdanning, videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring. Mer informasjon om programmet finnes på SIU sine hjemmesider

Etter informasjonsmøtet vil det bli holdt prosjektverksted. Hensikten med prosjektverkstedet er å:
-Informere om søknadsprosessen og søknadsskjemaer i EUs utdanningsprogram
-Bistand i prosjektutvikling, søknadsskriving og å finne partnere

Arrangementene holdes onsdag 5. september på Hotell Norge i Kristiansand.

Meld deg på innen 4. september her

Programmet til informasjonsmøtetProgrammet til prosjektverkstedet


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2012 | Skriv ut siden