Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere. Fylkeskommunene kan søke om midler. Det er en fotutsetning for statlig tilskudd at fylkeskommunen bidrar med en egenandel som er høyere enn tilskuddet fra staten, og står for gjennomføring av ordningen. En stor del av de totale midlene skal gå til aktivitet. Det statlige tilskuddet til kulturkort er på 3,9 millioner kroner for 2012. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 250 000 kroner.

Følg denne linken http://www.vaf.no/hoved.aspx?m=3544 for å lese mer om Vest-Agder fylkeskommunes tilbud om kulturkort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2012 | Skriv ut siden