Det ikke blitt informert om den nye tolkningen tidligere og det kan ha fått uheldige følger for noen elever. Elever som har vært fritt for karakterer i ett eller flere fag har blitt stående med ”0” i dette faget. Det har naturligvis trukket karaktersnittet deres ned. Det er grunn til å tro at ikke alle foreldrene har i tilstrekkelig grad vært kjent med dette når de har tatt valget om fritak fra vurdering med karakter.

-Jeg er opptatt av at det skal være et rettferdig inntak til videregående opplæring for elever som har blitt fritatt for vurdering med karakter i fag på ungdomstrinnet. Jeg vil derfor sende på høring et forslag som sikrer en rettferdig og lik praksis, sier Halvorsen.

Forslaget vil sikre at de som er fritatt for karakter i ett eller flere fag ikke får en poengberegning som trekker karaktersnittet deres ned. Regelverket skal revideres slik at det gjelder for neste skoleår.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden