Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal lyse ut en ny driftskontrakt for fylkesveiettet i Flekkefjord fra 2013. Lengden på den nye driftskontrakten vil bli vurdert i det videre arbeidet med anbudsgrunnlaget. Hovedprinsippet i forhold til risiko i kontraktutlysningen er at entreprenøren skal ha en større risiko for prosesser hvor de kan påvirke utfallet ved egen innsats, mens Vest-Agder fylkeskommune skal ha større risiko for ytre faktorer som vær og vind.

Vest-Agder fylke er delt inn i fire driftskontrakts-områder; Sirdal, Flekkefjord, Mandal og Kristiansand. Med unntak av Sirdal omfatter distriktskontraktene både riks- og fylkesvei. I driftskontrakt Mandal og Flekkefjord utgjør fylkesveinettet 95 prosent av totalt veinett i kontrakten, mens tilsvarende tall for driftskontrakt Kristiansand er 73 prosent.

Driftskontraktene omfatter en rekke ulike oppgaver som:
Renhold: vei, veiutstyr, rasteplasser, bruer
Drift av veielement: skilt, kantstolper, leskur, tunneler, mv
Drift av grøntareal: plenklipping, kantslått, siktrydding,
Drift av dreneringsanlegg: rensk av kummer, rør, vannavledning
Drift av veidekke: grusing, lapping, reparasjon skader
Tilsyn og beredskap: tilgjengelig til enhver tid, bistand ved hendelser/ulykker
Vinterdrift

Elektroarbeider, bruvedlikehold, oppmerking, rekkverk og asfaltering inngår ikke i driftskontraktene, men utlyses som egne kontrakter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer