Luying Wang Belsnes starter opp undervisning i kinesisk på Kristiansand katedralskole Gimle fra høsten 2012. Hun har allerede fått 25 elever som har valgt programfag i kinesisk i Vg3, neste skoleår. Hun vil også få en hel klasse med elever i Vg1, som nå starter med kinesisk som nytt 2.fremmedspråk. Luying sier hun gleder seg til å starte undervisningen, og er glad for at også elever som kommer rett fra ungdomsskolen nå har valgt kinesisk. -Det passet perfekt for meg med min bakgrunn, å starte opp med og bygge opp et nytt fagtilbud innen for fremmedspråk her på KKG, sier hun.

Luying Wang Beslnes har bodd i Norge i 5 år. Hun er gift med en nordmann og har to barn. Før hun kom til Norge studerte hun i Sverige, hvor hun i september skal disputere til doktorgrad. Hennes emne er Linguistikk, med hovedvekt på hvordan man formidler kinesisk til skandinaver som ønsker å lære seg kinesisk som fremmedspråk. Hun har også undervist studenter ved universiteter i Arizona og Ohio, USA.
-Hva kommer elevene til å lære i faget ?
-Det er viktig at vi legger vekt på dagligdags kinesisk i første fase. Elevene skal lære seg å snakke kinesisk, i forhold til ungdommer, til skole og i jobbsammenheng. Når det gjelder skriftlig arbeider, vil de i begynnelsen ha stor nytte av et språkprogram på PC, som er en god introduksjon til å lære seg de kinesiske tegnene.
Luying har undervist amerikanske og svenske studenter i kinesisk, og har erfart at skandinaver har gode muligheter til å bli flinke i dette for mange, svært ukjente språket. Hun synes det er spennende at norske elever nå ser muligehetene det gir å lære seg et fremmedspråk, som kan være avgjørende for om de får jobber de senere kommer til å søke.
Kina er et land i økonomisk vekst, som også er representert lokalt ved at bedriften ELKEM har kinesiske eiere.
-Har du satt deg noe mål med arbeidet ditt som lærer i kinesisk ?
Først av alt ønsker jeg å være en god lærer for mine elever og på denne måten motivere for at flere elever velger seg kinesisk som fellesfag eller programfag. Jeg ser for meg at jeg kan skaffe meg erfaring og materiale til videre forskningsarbeid innenfor linguistikk, og hvor det viktige er hvordan man kan legge opp undevisningen for at norske elever skal lære seg kinesisk på en best mulig måte.

av Morten Morell og Jan Torkelsen, publisert 27. august 2012 | Skriv ut siden