Fylkestinget skal i førstkommende møte ta stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal viderefører samarbeidet om Nasjonal digital læringsarena – NDLA - gjennom det interfylkeskommunale samarbeidsorganet (IS). Da Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet dette nylig gikk utvalget inn for en videreføring. Formålet med samarbeidet er å legge til rette for å kjøpe inn, utvikle, distribuere og tilrettelegge digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. Resultatet skal være frie digitale læremidler som legger til rette for aktivt læringsarbeid og deling. Hovedutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune skal være en aktiv medeier i NDLA og legge til rette for videreutvikling og bruk av digitale læremidler blant elever og lærere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden