Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. ASSITEJ Norge er avdeling av den internasjonale organisasjonen ASSITEJ, Association International du Theatre pour L'Enfance et la Jeunesse (Internasjonal forening av teater til barn og ungdom). Organisasjonen ble etablert i 1965, den er forankret i UNESCO og formålet er: Å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum. Fylkestinget fatter endelig fylkespolitisk vedtak vedrørende eventuell årlig støtte 30. oktober.

ASSITEJ Norge er en medlemsorganisasjon med 60 norske medlemmer - institusjonsteatre, frie grupper og forskermiljøer - som ble etablert i 1982 med formålene:
  • Å fremme profesjonell scenekunst for ungt publikum gjennom internasjonal fagutveksling.
  • Å være bindeledd mellom norske og internasjonale scenekunstmiljøer som henvender seg til et ungt publikum.
  • Å skape forbindelser mellom de nasjonale aktørene i scenekunstfeltet som henvender seg til et ungt publikum i Norge.
  • Å legge til rette for og skape debatt om scenekunst for et ungt publikum.

Hovedaktiviteten til ASSITEJ Norge er å arrangere Assitej barne- og ungdomsfestival i Kristiansand hvert annet år. I 2013 arrangeres festivalen for tiende gang. Festivalen inneholder:

  • Visning av internasjonal og norsk, profesjonell scenekunst for ungt publikum.
  • Workshop og seminarer knyttet opp mot forestillingene.
  • Dialog og debattmøter.
  • Forskerfremlegg og ekspertmøter.
  • Et dramaturgiat som gir tilbakemeldinger til forestillingene og slik bidrar til styrket kunnskap og dialog på feltet.

I 2012 ble det inngått samarbeid med Agder Teater om avvikling av festivalen i Kilden fra og med 2013. Avtalen innebærer at festivalen får lokaliteter og teknikk vederlagsfritt, og at teatersjefen sitter i festivalens kunstneriske råd. Universitetet i Agder (UIA) er festivalens andre regionale partner. Det er tett samarbeid mellom festivalen og drama- og teaterfagene, og leder av Institutt for visuelle og sceniske fag på UIA sitter i styret til ASSITEJ Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden