Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. -Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder Knut Brautaset. Utlysningen på 26 millioner kroner for 2012 er mer enn en fordobling av fjorårets utlysning fra RFF Agder. Det er bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige organisasjoner på Agder som kan søke fondet om støtte til forskningsprosjekter. Styrelederen i RFF Agder er tydelig på hva som er målsettingen med midlene. -Agder ligger sammen med Hedmark og Oppland helt på bunn når det gjelder forskningsaktivitet i Norge, sier Brautaset.

Det finnes heller ingen nasjonale forskningssentre lokalisert til Agder. Dette er noe fylkestingene har bedt det regionale forskningsfondet jobbe mot. -For å bidra til at Agder på sikt kan få et nasjonalt forskningssenter til regionen, må vi jobbe for å få fram tunge kompetansemiljøer. Derfor vil flere utlysninger denne gangen rette seg mot noen av våre fremste forskningsmiljøer og næringsklynger, sier styrelederen.

Bedriftene må på banen!
I høstens utlysning vil man også ha en stor utlysning rettet mot bedrifter i regionen. -For bedrifter har vi valgt å satse tungt innenfor områdene energi, miljø og klima og kultur- og opplevelsesnæringer. Hele 12 millioner kroner avsettes til dette, så det er viktig at bedriftene er på banen, sier Brautaset.

Handlingsplan og utlysning
Mer informasjon om handlingsplanen finner du her: Handlingsplan RFF Agder 2012-2014

Utlysningen publiseres på RFF Agders nettsider i begynnelsen av september. Søknadsfrist er 17. oktober 2012 og 4. september 2013.

For ytterligere informasjon, kontakt:
- Styreleder Knut Brautaset, knut.brautaset@uia.no , 37 04 19 05 / 916 40 765
- Daglig leder Bodil Lindestad, bodil.lindestad@austagderfk.no , 37 01 73 70 / 997 96 360


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2012 | Skriv ut siden