Skolens rektor Anita Heiaas Haugen presenterte spenstige mål for skolens fremtid. Sirdal videregående skole skal være Norges beste skole på kombinasjonen idrett og utdanning. -Dette er fullt mulig å oppnå, forutsatt at skolen gis gode rammebetingelser og får drive målrettet arbeid, sa hun.

Roger GrubbenDen anerkjente landslagstreneren Roger Grubben er rådgiver på skolen. Hans klare budskap er at skolen må være best på kombinasjonen idrett og utdanning for å ha livets rett. Han trakk frem at det unike for skolen på Tonstad er samspillet med Universitetet i Agder, lokalsamfunnet, Sirdal Ski og etableringen av utviklingsarenaer i tillegg til skoletilbudet. Skolen gir i samarbeid med disse positive kreftene og partnerne mulighet for en utvidet karriereutvikling parallelt med skolegangen og også videre i lokalmiljøet etter at skoleårene er gjennomført.

Dette samspillet ble også dokumentert av Sirdals ordfører Jonny Liland som deltok på møtet. Han ga klart uttrykk for at både kommunen og lokalsamfunnet stiller opp for skolen og det positive idrettsmiljøet i kommunen. Hovedutvalgets representanter fikk også bekreftet den betydelige lokale satsingen gjennom en befaring på helårs skianlegget på Feed like utenfor Tonstad sentrum.

HKU på omvining på Sirdal videregående skole
Hovedutvalget orienteres om skolevirksomheten av rektor Anita Heiaas Haugen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden