Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer skal Fagskolen i løpet av våren melde opptakskontoret hvilke kurs som settes i gang, og hvor mange studenter som får plass på hvert kurs. Tidligere denne uken ble også hovedutvalg for kultur og utdanning orientert om statusen. Den viser at årets søkning er noe høyere enn i fjor med 197 primærsøkere mot 177 i fjor. Det er oversøkning til alle deltidsstudiene med 71 deltidssøkere til 32 plasser. Det er også oversøkning til alle heltidsstudiene med unntak av heltidsstudiet i elkraft. Søkningen har økt jevnt siden skoleåret 2006-07, hvor det var 103 søkere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden