Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på ti forskjellige fylker i 2012. Sju av de 17 nye sentrale er i Vest-Agder. Disse er Marnardal Frivilligsentral, Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral i Vennesla og Posebyen Frivilligsentral i Kristiansand. Formålet med bevilgningen er å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Frivilligsentralene skal være en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Sentralene skal bidra til å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt.

Siden 2005 er det blitt opprettet 135 nye frivilligsentraler. I 2012 har Kulturdepartementet fordelt tilskudd til totalt 383 frivilligsentraler i 317 forskjellige kommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2012 | Skriv ut siden