Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt dreier det seg om 1,5 millioner kroner. Pengene vil bli brukt til ett prioritert asfalt på grus-prosjekt. Dette gjelder prosjektet fylkeveg 752 Naglestad - Røyseland i Hægebostad kommune. Prosjektet er rangert som nummer to på prioriteringslisten og det ligger klart til å starte forarbeid. Det er ikke mulig å omsette midler på prioritet nummer én, fylkesveg 407 Egeland – Tjøm i Lindesnes kommune, ettersom prosjektet fremdeles er under regulering. Dette prosjektet ventes å være klart til bygging i 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer