Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt dreier det seg om 1,5 millioner kroner. Pengene vil bli brukt til ett prioritert asfalt på grus-prosjekt. Dette gjelder prosjektet fylkeveg 752 Naglestad - Røyseland i Hægebostad kommune. Prosjektet er rangert som nummer to på prioriteringslisten og det ligger klart til å starte forarbeid. Det er ikke mulig å omsette midler på prioritet nummer én, fylkesveg 407 Egeland – Tjøm i Lindesnes kommune, ettersom prosjektet fremdeles er under regulering. Dette prosjektet ventes å være klart til bygging i 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer