Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt dreier det seg om 1,5 millioner kroner. Pengene vil bli brukt til ett prioritert asfalt på grus-prosjekt. Dette gjelder prosjektet fylkeveg 752 Naglestad - Røyseland i Hægebostad kommune. Prosjektet er rangert som nummer to på prioriteringslisten og det ligger klart til å starte forarbeid. Det er ikke mulig å omsette midler på prioritet nummer én, fylkesveg 407 Egeland – Tjøm i Lindesnes kommune, ettersom prosjektet fremdeles er under regulering. Dette prosjektet ventes å være klart til bygging i 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer