Gjestgiveriet "Verftet" har nylig åpnet i Ny-Hellesund i Søgne. Anlegget består av blant annet ferieleiligheter, restaurant, uteservering, kurs- og selskapslokaler. På grunn av bevaringsverdier knyttet til kulturmiljø i området har fylkeskommunen i løpet av byggeprosessen tatt til orde for at det kunne være ønskelig med et offentlig toalett ved Verftet. Begrunnelsen for dette har blant annet vært at man ønsker å legge til rette for allmennheten i dette området. Forutsetningen for dette er at det også etableres en tursti som knytter Verftet sammen med Olavsundet, et av de mest besøkte friluftsområdene i Søgneskjærgården. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i går at fylkeskommunen skal bidra med inntil 300 000 kroner til finansiering av toalettet og også medvirke til etablering av turstien.

Formannskapet i Søgne foretok i mai en prinsippbehandling av tursti mellom Verftet og Olavsundet. Det ble da gjort følgende vedtak: "Formannskapet er positiv til at det planlegges gangsti fra verftstomten i Ny-Hellesund til Olavsundet og at prosjektet innarbeides i tiltaksplanen for Skjærgårdsparken…….."

Fylkesutvalget sluttbehandler saken 28. august.

av admin, publisert 22. august 2012 | Skriv ut siden