Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang arbeid med nytt Handlingsprogram for fylkesvegene for perioden fra 2014 til 2017. Politikerne og administrasjonen legger vekt på at det legges til rette for at kommuner og regionråd skal komme med innspill til Handlingsprogrammet. Dette er et styrende dokument som beskriver satsingsområder og konkrete prosjekter som skal være i fokus i en fireårsperiode. Det eksisterende handlingsprogrammet gjelder for perioden fra 2010 til 2013.

Det eksisterende Handlingsprogram for fylkesveg 2010-2013 hadde et høyt ambisjonsnivå, og det inneholder en rekke prosjekter. Mange av disse prosjektene vil innen utgangen av 2013 være ferdigstilt, og fylkeskommunen vil gjennom disse ha bidratt til at mange risikoutsatte og farlige områder på fylkesvegnettet har blitt forbedret og fjernet. Likevel gjenstår en rekke utfordringer rundt om på fylkesvegnettet, og det er viktig å holde fokus på disse i årene fremover.

Samtidig som mange prosjekter som er oppført i Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013 er løst, gjenstår det også flere store prosjekter som man har vært nødt til å nedprioritere som følge av budsjettendringer underveis i perioden. Når man ser bort fra utgifter knyttet til bompengefinansierte prosjekter finner man i 2012-budsjettet at det er en underdekning på 44,5 mill kroner i forhold til planlagte bevilgninger for eksisterende Handlingsprogramperiode. Prosjektene det gjelder vil søkes løst samtidig som det tas inn nye prosjekter i porteføljen over investeringsprosjekter på fylkesvegnettet i det kommende handlingsprogrammet. Disse uløste prosjektene innebærer en begrensning i handlingsrommet for å ta inn nye prosjekter i perioden 2014-2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer